Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody vyhlašuje, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023. Termín zápisu dne 3. a 4. května 2022 v budově MŠ.

Datum

3. - 4. Květen 2022
Expired!
Kategorie