Návrat žáků a předškolních dětí do školy

Vážení rodiče

Informace k otevření MŠ a ZŠ od 12.4.2021

 

  • Vzdělávání ve škole je umožněno všem žákům 1. – 5. ročníku a dětem předškolního věku

 

ŠD/ŠS

  • provoz školních družin umožňuje žákům, kteří se mohou účastnit základního prezenčního vzdělávání pobyt v oddělení nebo skupině kde jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky
  • Dužina ráno zrušena, žáci odchází do kmenové třídy

 

 

Ochranna nosu a úst

Děti v MŠ – nemají povinnost nosit chirurgickou roušku v prostoru mateřské školy

Žáci v ZŠ – jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

Zákonný zástupce doma zváží, zda dítě nevykazuje známky nemoci, které jsou uvedeny v Kontrolním seznamu příznaků Covid – 19 – viz příloha

priloha_892408881_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

ve škole se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud dítě, žák

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) podstoupil ve frekvenci (2x týdně – pondělí, čtvrtek) vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola, a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

 

Podmínka se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Alergie – dítěti/žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

 

 

Organizace testování

Testování probíhá v MŠ, místnost Bambulky

Harmonogram:

6:45 – 7:15 – děti z MŠ

7:15 – 7:30 – žáci ZŠ

 

Dne 12.4. se musí dostavit do školy s dětmi, žáky i zákonní zástupci, aby byla umožněna prezenční výuka.

 

Datum

10. - 13. Duben 2021
Expired!

Čas

03:45 - 18:00
Kategorie