MŠ – 10. 5. 2021 ZÁPIS do MŠ

Dne 10. 5. 2021 od 10:00 hodin do 16:00 hodin proběhne zápis do mateřské školy. Přijímány jsou děti od 2let.

Pro přijetí do školy bude rozhodující naplnění těchto kritérií:

  • Kritérium 1 – dítě má odloženou povinnou docházku až 3 roky; počet bodů 10
  • Kritérium 2 – dítě dosáhlo věku 2 let; počet bodů 5
  • Kritérium 3 – ostatní; počet bodů 1

Kritérium 1 a 2 – musí zároveň splňovat trvalý pobyt ve spádové oblasti (Kuřívody, Ploužnice, Náhlov, Boreček, Horní Krupá, Hvězdov, Hradčany)

Zákonné zástupce prosíme, aby měli s sebou doklad o tom, že mohou jednat v zájmu svého dítěte (rodný list, občanský průkaz a v případě rozvedených rodičů – rozhodnutí soudu, zdravotní průkaz pojištěnce).

Náhradní termín zápisu je 12. 5. 2021 od 13:30 hodin do 15:00 hodin.

V případě elktronické pošty je třeba doložit kopii rodného listu dítěte

Dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 773 636 456.

Těšíme se na Vás

PŘIHLÁŠKA-KE-STRAVOVÁNÍ-4

Datum

6. února 2021 - 22. května 2021
Expired!

Čas

08:00 - 18:00
Kategorie