5. ročník – testování znalostí

autor: | 6. února 2021 | Aktuality

Naše škola se přihlásila do dobrovolného celorepublikovému testování znalostí žáků 5. ročníků. Testování organizuje Česká školní inspekce. Bude probíhat online. Žáci budou své znalosti testovat v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce.  Testy budou probíhat v rozmězí od 15. 2. do 12. 3. Bližší informace obdrží žáci před testováním od třídní učitelky.

Výstupem testování jsou informace pro žáky (kavlitě znalostí, porovnání s republikovými znalostí ostatních žáků) a školu (kvalita výuky v republikovém měřítku, aj.)

Věříme, že žáci budou mít dobré výsledky.