30.11.2020

autor: | 29. listopadu 2020 | Aktuality

Od 30.11.2020 docházejí všichni žáci do školy. Distanční výuka je zrušena. Rodiče, kteří chtějí pokračovat v distančním vzdělávání – musí písemně požádat.

Žáci potřebují roušku, kterou musí nosit po celou dobu pobytu ve škole i na zahradě. Doporučuji, aby měli k dispozici i náhradní roušky.

Ve třídách se bude často větrat. O přestávkách, při tělesné výchově a s družinou/skupinou budou venku. Proto potřebují děti vhodné (teplé) oblečení.

Vstup do školy je povolen zaměstnancům školy a  žákům.