Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

Dne 23.7.2018 byl Radou města Ralska schválen stabilizační příspěvek pro žáky ZŠ. Příspěvek činí 1 000,- Kč na žáka a bude použit na výtvarné a pracovní pomůcky a na pracovní sešity, které by dětem museli hradit rodiče.

Pro žáky 1. třídy je příspěvek 500,- Kč na zakoupení aktovky. Tento příspěvek dostanou rodiče na základě předloženého dokladu o zakoupení aktovky v účtárně školy.

INZERÁT NA PRACOVNÍ POZICI CHŮVA

Mateřská škola přijme do třídy Sluníček chůvu.                                                    Pracovní doba od 8,00 hod – 12,00 hod. Smlouva na dobu určitou – 18 měsíců. Placeno ze šablon.

V době uzavření MŠ napište email .                                                                         Osobní nebo telefonický kontakt od 27.8.2018 od 7,00 hod – 14,00 hod

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I.

MŠMT na základě žádosti o poskytnutí dotace rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablony 1 – ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody“, s registračním č.“CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006104″, v celkové výši 516.338,- Kč s datem zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2017 a datem ukončení projektu k 31.08.2019.

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony