Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I.

MŠMT na základě žádosti o poskytnutí dotace rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablony 1 – ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody“, s registračním č.“CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006104″, v celkové výši 516.338,- Kč s datem zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2017 a datem ukončení projektu k 31.08.2019.

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony

Spuštěny nové stránky

Vážení návštěvníci, žáci, rodiče.

V průběhu ledna jsme pro Vás připravili nové internetové stránky naší školy. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuální a věříme, že Vám poskytnou řadu potřebných a užitečných informací. Informace naleznete v jednotlivých sekcích dle naší organizační struktury. Další důležité informace naleznete v sekci Dokumenty. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.