AKCE ŠKOLY – měsíc březen

AKCE – měsíc březen

13.3. – fotografování – od 8.00 hodin

14.3. – „Zdravá 5“ – od 8.30 v MŠ, 10.00 v ZŠ

27.3. – děti z MŠ navštíví Infocentrum v Hradčanech, žáci ze ZŠ pojedou do Muzea v Českém ráji na tradiční velikonoční vyrábění

Co nás předběžně čeká v dubnu?

5.4. – Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

13.4. – velikonoční prázdniny

koncem měsíce dubna – brigáda na Skelné huti

 

Příspěvek na žáka školy

Příspěvek na žáka školy

Vážení zákonní zástupci předškoláků a žáků školy,

Zastupitelstvo města Ralsko usnesením č. Z – 04/15/15 v měsíci červnu 2015

s ch v á l i l o

příspěvek na žáka školy ve výši 1.000,- Kč

1) žáci 1. ročníku (resp. jejich zákonní zástupci) použijí částku na nákup aktovky a  penálu – hotovost bude rodičům vyplacena po předložení účtenky – částka 700,- Kč

zbylých 300,- Kč bude použito školou na nákup ostatních pomůcek (náhradní pastelky, výtvarné potřeby)

 2) žákům 2. a 3. ročníku budou školou v této částce zakoupeny pomůcky na výuku (sešity, výtvarné potřeby, pomůcky na výuku)

 Ralsko – Kuřívody 14.7.2015                                               Mgr. Ivana Švehlová

                                                                                                    ředitelka školy

Spuštěny nové stránky

Vážení návštěvníci, žáci, rodiče.

V průběhu ledna jsme pro Vás připravili nové internetové stránky naší školy. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuální a věříme, že Vám poskytnou řadu potřebných a užitečných informací. Informace naleznete v jednotlivých sekcích dle naší organizační struktury. Další důležité informace naleznete v sekci Dokumenty. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.