SEZNAM PŘIJATÝCH PŘEDŠKOLÁKŮ DO ZŠ – 2016/2017

Pro školní rok 2016/2017 byli do ZŠ přijati tito předškoláci

pod registračním číslem:

1/2691

2/2640

3/2695

4/8676

5/2684

6/2713

7/2684

8/8653

Všem přijatým dětem srdečně blahopřejeme a těšíme se na ně 1.září 2016 při nástupu do školy

Ralsko – Kuřívody 12.2.2016                                   Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Náhradní termín zápisu

Dne 15.2.2016 vyhlašuji náhradní termín zápisu do 1. ročníku do ZŠ pro ty děti, které se nemohly z vážných důvodů dostavit k zápisu do ZŠ dne 25.1.2016.

Zákonní zástupci se dostaví se svým dítětem v době od 8.00 – 14.00 do ZŠ a přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Ralsko – Kuřívody 4.2.2016

Příspěvek na žáka školy

Příspěvek na žáka školy

Vážení zákonní zástupci předškoláků a žáků školy,

Zastupitelstvo města Ralsko usnesením č. Z – 04/15/15 v měsíci červnu 2015

s ch v á l i l o

příspěvek na žáka školy ve výši 1.000,- Kč

1) žáci 1. ročníku (resp. jejich zákonní zástupci) použijí částku na nákup aktovky a  penálu – hotovost bude rodičům vyplacena po předložení účtenky – částka 700,- Kč

zbylých 300,- Kč bude použito školou na nákup ostatních pomůcek (náhradní pastelky, výtvarné potřeby)

 2) žákům 2. a 3. ročníku budou školou v této částce zakoupeny pomůcky na výuku (sešity, výtvarné potřeby, pomůcky na výuku)

 Ralsko – Kuřívody 14.7.2015                                               Mgr. Ivana Švehlová

                                                                                                    ředitelka školy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 1.4.2013 došlo ke změně telefonních čísel školy.

ředitelka školy –  487 898 150

Mateřská škola – 487 898 151

Školní jídelna –   487 898 152

Účetní –              487 898 153

Školní družina –  487 898 154

Spuštěny nové stránky

Vážení návštěvníci, žáci, rodiče.

V průběhu ledna jsme pro Vás připravili nové internetové stránky naší školy. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuální a věříme, že Vám poskytnou řadu potřebných a užitečných informací. Informace naleznete v jednotlivých sekcích dle naší organizační struktury. Další důležité informace naleznete v sekci Dokumenty. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.