Příspěvek na žáka školy

Příspěvek na žáka školy

Vážení zákonní zástupci předškoláků a žáků školy,

Zastupitelstvo města Ralsko usnesením č. Z – 04/15/15 v měsíci červnu 2015

s ch v á l i l o

příspěvek na žáka školy ve výši 1.000,- Kč

1) žáci 1. ročníku (resp. jejich zákonní zástupci) použijí částku na nákup aktovky a  penálu – hotovost bude rodičům vyplacena po předložení účtenky – částka 700,- Kč

zbylých 300,- Kč bude použito školou na nákup ostatních pomůcek (náhradní pastelky, výtvarné potřeby)

 2) žákům 2. a 3. ročníku budou školou v této částce zakoupeny pomůcky na výuku (sešity, výtvarné potřeby, pomůcky na výuku)

 Ralsko – Kuřívody 14.7.2015                                               Mgr. Ivana Švehlová

                                                                                                    ředitelka školy

Spuštěny nové stránky

Vážení návštěvníci, žáci, rodiče.

V průběhu ledna jsme pro Vás připravili nové internetové stránky naší školy. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuální a věříme, že Vám poskytnou řadu potřebných a užitečných informací. Informace naleznete v jednotlivých sekcích dle naší organizační struktury. Další důležité informace naleznete v sekci Dokumenty. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.