Školní družina

ŠVP – „Toulavé boty, botičky i bosé nožičky“

Ranní provoz: 6.30 – 7.45 hod.
Odpolední provoz: 12.00 – 15.30 hod.

Školní družina má 1 oddělení s kapacitou 30 dětí, v letošním školním roce 2017/2018 je přihlášeno od 2.pololetí 27 žáků. Školní družina byla od 2.pololetí (po otevření nové MŠ a uvolnění prostor po MŠ ve stávající škole) přesunuta a žáci tak získali nové větší prostory, šatny na odkládání svršků a aktovek.

Činnost ŠD je určena pro žáky I. stupně základní školy

Žák je do ŠD přijímán na základě písemné přihlášky – zápisního listu

Do ŠD je žák přihlášen vždy jen na školní rok

Doklad o ukončení školního roku ve ŠD se nevydává

Žáci mají k dispozici počítač, spoustu stavebnic a her, za příznivého počasí tráví volný čas na pozemku školy, na vycházkách v přírodě

Úplata za pobyt ve ŠD je stanovena od 1. září 2017 – 30. června 2018:

celodenní pobyt : 100,- Kč

ranní pobyt: 50,- Kč

prázdninový pobyt: 50,- Kč ( za měsíc červenec)

Aktivity ve školní družině

 • maškarní karneval
 • Drakiáda
 • zapojení do výtvarných soutěží
 • Halloween (strašidelný pochod, masky)
 • příprava na vánoční vystoupení pro seniory, zpívání v kostele a pod vánočním stromem
 • velikonoční hodování
 • Den Země – opékání vuřtů
 • výroba dárků ke Dni matek
 • sportovní odpoledne
 • další aktivity

Zájmové kroužky při školní družině

 • Keramický kroužek
 • Pěvecký kroužek + Hra na zobcovou flétnu
 • Anglický jazyk