Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

Radou města Ralska byl schválen stabilizační příspěvek pro žáky první třídy ZŠ. Příspěvek činí 500,- Kč na žáka první třídy a bude použit na výtvarné, pracovní pomůcky a na pracovní sešity – zakoupí škola hromadně. Dále pro žáky 1. třídy je možno čerpat...
Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

První den školy

Prázdniny utekly rychle a blíží se 2. září, kdy přivítáme všechny žáky naší školy. Sraz je před budovou základní školy, kde proběhne přivítání nejen prvňáčků, ale i žáků, kteří k nám již chodili. Paní učitelky budou na žáky čekat ve třídě.   Internetové stránky...
Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

Pozvánka na schůzku rodičů

Zveme Vás na schůzku všech rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ Termín: Čtvrtek 29.8. v 15:00 hodin v tělocvičně školy Program: Novinky školního roku 2019/2020 (přihlášení do školní družiny i do kroužků, novinky ze školní jídelny, svoz dětí MŠ auty – rozpis, aj.) Těšíme se...
Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

Aktualizace stránek

Internetové stránky jsou v současné době v úpravě.   Děkujeme za pochopení a přejeme krásné letní dny.
Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Zveme vás na ŠKOLNÍ AKADEMII,              která se koná            25.6.2019 v kulturním domě Ralsko – Kuřívody           od 15, 00 hod.        Vystoupí děti z MŠ a žáci ZŠ