Zapojení školy do OP VK

Naše škola se zapojila do projektu z EU – Peníze školám Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Program pod názvem “ Rozvoj interaktivní výuky na škole“ byl zahájen v září 2011 a předpokládané ukončení projektu je v únoru 2014.Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole, zkvalitnění výuky používáním nových metodických pomůcek a nových interaktivních tabulí. Zapojeno do projektu je 28 žáků.

Celková částka pro realizaci kíčových aktivit je 419 490,-Kč

Na realizaci klíčových aktivit se budou podílet 3 pedagogické pracovnice.

Škola si pro realizaci těchto nových výukových metod vybrala tyto klíčové aktivity:

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – výstupem této klíčové aktivity jsou 3 sady vzdělávacích materiálů pro 3 tematické oblasti pilotně ověřené v rámci běžné výuky ( v každé sadě je min.20 DUM)

III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií – výstupem klíčové aktivity jsou 2 osvědčení o absolvování DVVP

II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků – výstupem klíčové aktivity je zpracování 2 sad vzdělávacích materiálů ( v každé sadě je 36 DUM) pilotně ověřených ve výuce

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol – výstupem klíčové aktivity jsou 2 sady vzdělávacích materiálů ( v každé sadě je 36 DUM) pilotně ověřených ve výuce

Škola zdárně ukončila projekt v únoru 2014 podáním  závěrečné monitorovací zprávy, která byla schválena.

Vytvořené DUM materiály najdete zde