Mateřská škola

 

Mateřská škola má dvě třídy:

SLUNÍČKA – děti od 3 až 6 let – pracuje 1 paní učitelka, celkem 13 dětí, dopomoc AP

od 1.9.2017 přijímáme děti dvouleté

STONOŽKY – děti od 3,5 do 7 let – pracují 2 paní učitelky, celkem 27 dětí (schválena výjimka z nejvyššího počtu dětí v MŠ)

Provozní doba MŠ je od: 6.30 hod. do 15.15 hod.

Kapacita MŠ je 40 dětí

Zřizovatelem MŠ je město Ralsko

Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí  zákonem č. 561/2004 Sb.(školský zákon), a vyhláškou č. 14, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Pracujeme na základě RVP PV, podle kterého je vypracován ŠVP pro předškolní vzdělávání – „Moje školka, můj první krok do života“.

Program je dále rozpracován do třídních vzdělávacích programů

Do MŠ jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy, a to v měsíci květnu.

O přijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky školy, a to dálkově na  webových stránkách školy, nepřijetí se zasílá do vlastních rukou zákonným zástupcům dětí.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let smyslově, zdravotně a duševně způsobilé, dle vyhlášky č.14 , o předškolním vzdělávání.

Stravu a úplatu hradí rodiče bankovním převodem nebo hotově v kanceláři účetní školy. Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 200,- Kč. Pokud je provoz MŠ přerušen (zpravidla v červenci), úplata za předškolní vzdělávání se neplatí. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje 1 rok bezúplatně.

Nabízíme zájmové kroužky

Zpívání v pěveckém sboru „Ježčata“ – nově spojeno s hrou na zobcovou flétnu
Dětem se snažíme vytvořit příjemné prostředí, věnujeme se individuální péči, připravujeme děti na vstup do ZŠ, spolupracujeme s rodiči, zřizovatelem, školou a dalšími organizacemi. Zapojujeme se do různých soutěží. Děti chodí na pondělní delší vycházky do přírody, jezdíme každoročně na týdenní školu v přírodě. V rámci dotace byla zakoupena do oddělení Stonožek interaktivní tabule, na které děti pracují např. s programem s tématikou dopravní výchovy.

V letošním školním roce 2017/2018 by měla být na pozemku školy zhotovena nová budova MŠ, která by kapacitně pojmula 56 dětí.