INFORMACE PRO RODIČE


  • dne 25.10.2018 přijede do školy a školky fotograf –  fotografie  budou s vánoční tématikou.
  • zájmové kroužky na škole začnou během měsíce října
  • pracujeme na nových internetových stránkách, které budou vypracovány v nejbližší době

Příspěvek žákům z MÚ Ralsko

Dne 23.7.2018 byl Radou města Ralska schválen stabilizační příspěvek pro žáky ZŠ. Příspěvek činí 1 000,- Kč na žáka a bude použit na výtvarné a pracovní pomůcky a na pracovní sešity, které by dětem museli hradit rodiče.

Pro žáky 1. třídy je příspěvek 500,- Kč na zakoupení aktovky. Tento příspěvek dostanou rodiče na základě předloženého dokladu o zakoupení aktovky v účtárně školy.

Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ a MŠ I.

MŠMT na základě žádosti o poskytnutí dotace rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablony 1 – ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody“, s registračním č.“CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006104″, v celkové výši 516.338,- Kč s datem zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2017 a datem ukončení projektu k 31.08.2019.

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony

Spuštěny nové stránky

Vážení návštěvníci, žáci, rodiče.

V průběhu ledna jsme pro Vás připravili nové internetové stránky naší školy. Chceme, aby naše nové stránky byly aktuální a věříme, že Vám poskytnou řadu potřebných a užitečných informací. Informace naleznete v jednotlivých sekcích dle naší organizační struktury. Další důležité informace naleznete v sekci Dokumenty. Těšíme se na Vaše případné připomínky na rozšíření jejich obsahu.