AKCE na měsíc listopad

9.11. – žáci ze ZŠ se zúčastní výchovného programu v Kině Mimoň – Jak se chovat ke spolužákům a k dospělým osobám

16.11. – fotografování

17.11. – státní svátek – volno

22.11. – třídní schůzky od 14.30 hodin

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zahájení školního roku proběhne dne 4.9.2017 před budovou školy v 8.00 hodin. Poté se žáci přemístí do svých tříd, kde budou přivítáni svými třídními učitelkami a následně budou všichni žáci přecházet na místní Infocentrum, kde žáci 1. ročníku obdrží od města malý dárek na přivítanou a ostatní žáci drobné pohoštění. Zahájení se zúčastní starosta města Ralsko.

Žáci 1. a 2. ročníku budou vyučováni společně v I. učebně, třídní učitelkou bude Mgr. Ivana Švehlová

Žáci 3.-5.ročníku budou vyučováni společně v II. učebně a třídní učitelkou bude Bc. Jennifer Hudáková.

Na škole bude pracovat AP pro žáky se SVP a AP pro sociálně znevýhodněné děti.